diensten en produkten

  • inlijstingen in bestaande en nieuwe lijsten of cassettes van foto’s, schilderijen, prenten, e.d. maar ook bijvoorbeeld kleding en kostbaarheden.
  • handgemaakte lijsten op maat bijvoorbeeld van een specifieke materiaalsoort, lijstvorm of eindafwerking
  • onderhoud en restauratie* van schilderijen, lijsten en werken op papier* Zie
  • onderhoud en reparatie van fijn houtwerk zoals bijvoorbeeld politoeren en meubelverbindingen
  • nieuwbouw van fijn houtwerk

NB. Wij taxeren geen (kunst)werken maar kunnen u eventueel doorverwijzen.

*Het kan zijn dat we u door proberen te verwijzen naar een specialist als we menen dat een mogelijke restauratie buiten onze expertise valt.